Van điện từ- Nơi bán van điện từ uy tín nhất hiện nay | Software Bookmarking Site
Say NO to SPAM Posts.
1
Van điện từ có tên tiếng anh là valve volenoid.Về cơ bản, Solenoid có tính cơ điện từ, tức là chúng được điều khiển bằng điện.